Σύνδεσμοι

Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (Π.Α.ΜΕ.)

Π.Α.ΜΕ. Εκπαιδευτικών

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας