Ενημερωτικό Δελτίο

Tι πρέπει να προσέχουμε και να κάνουμε

όταν υπογράφουμε Σύμβαση Εργασίαςμε τους εργοδότες

 

Α) Πριν την υπογραφή της Σ.Ε.

1) Ενημέρωση για τα βασικά.Ενημερώνουμε το σωματείο και ενημερωνόμαστε από αυτό για όλα τα βασικά. Ημερομίσθιο, αριθμό ενσήμων, δώρα, επίδομα σπουδών, τέκνων, αργίες κ.λ.π.

2) Πρότυπα φύλλα Σύμβασης Εργασίας Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου. Παίρνουμε από τα κατά τόπους γραφεία των  επιθεωρήσεων εργασίας πρότυπα φύλλα σύναψης Συλλογικής σύμβασης αορίστου ή ορισμένου χρόνου για να έχουμε υπόψη τι θα συναντήσουμε στην διαπραγμάτευση με τον εργοδότη μας.

3) Κατοχύρωση Αναλυτικού Λογαριασμού Ασφάλισης. (Ένσημα). Ζητάμε επίσης από τα κατά τόπους γραφεία του ΙΚΑ αναλυτική κατάσταση των ενσήμων μας μέχρι την τελευταία δουλειά που είχαμε, για να υπολογίσουμε ενδεχομένως τις ώρες που θα ζητήσουμε και αν αυτός ο αριθμός μας εξασφαλίζει σε αριθμό ενσήμων  ώστε να βγούμε στο ταμείο ανεργίας του ΟΑΕΔ με το τέλος της χρονιάς τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βασική Προϋπόθεση: Τις παραπάνω ενέργειες τις εκτελούμε μία εβδομάδα με 10 μέρες πιο μπροστά από τη συνάντηση με τον εργοδότη μας, ώστε να έχουμε χρόνο να σκεφθούμε τι ακριβώς θέλουμε και βέβαια να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας.

 

Β) Κατά την διάρκεια υπογραφής της Σ.Ε.

1) Φύλλο Σύμβασης Εργασίας. Προσέχουμε να βλέπουμε σε τι φύλλα Σύμβασης Εργασίας υπογράφουμε. Πρέπει να ξεχωρίζουμε αν είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Συνήθως είναι φύλλα που αναγράφουν μερική απασχόληση γιατί οι εργοδότες δεν δίνουν 21ώρες/εβδομάδα που θεωρείται πλήρης απασχόληση. Και στις 2 περιπτώσεις που τα φύλλα αναγράφουν είτε πλήρης απασχόληση είτε μερική, σημαντικό είναι να αναγράφουν αορίστου χρόνου.Στην δεύτερη περίπτωση αν είναι ορισμένου δεν δικαιούμαστε αποζημίωση απόλυσης τους καλοκαιρινούς μήνες με ποσό ίσο με έναν μηνιαίο μισθό.

Στη Σύμβαση Εργασίας προσέχουμε να αναγράφονται όσο πιο αναλυτικά : το ωράριο και τις μέρες που εργαζόμαστε, (εναλλακτικά πρέπει να επισυνάπτεται σε ξεχωριστό φύλλο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και οι ώρες εργασίας μας), το ωρομίσθιο η ο μισθός μας (σε μικτά), τα επιδόματα (τέκνου 5%,μεταπτυχιακού 8%, διδακτορικού 12%, προϋπηρεσία 5% για κάθε τριετία), τις αργίες, δώρο Πάσχα (μισός μισθός), δώρο Χριστουγέννων (ένας μισθός) και τους επιπλέον όρους για εργασία εκτός του συμφωνημένου ωραρίου δηλαδή τυχόν ενημερώσεις, διαγωνίσματα και extra μαθήματα, συγγραφικά δικαιώματα. Προσπαθούμε να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα της καλύτερης Πανελλαδικής κλαδικής Σύμβασης που υπήρχε.

2) Αναγγελία – Φύλλο Πρόσληψης.Πρέπει επίσης να υπογράψουμε το φύλλο πρόσληψης. Είναι άλλο η σύμβαση εργασίας και άλλο το φύλλο – αναγγελία πρόσληψης. Η αναγγελία πρόσληψης περιέχει τα στοιχεία του εργοδότη (Επωνυμία, ΑΦΜ, αριθμό μητρώου του εργοδότη στο ΙΚΑ, κ.ά.,) τα στοιχεία του εργαζόμενου (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα , ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, οικογενειακή κατάσταση, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες) είδος απασχόλησης. Αναγράφεται επίσης η ημερομηνία πρόσληψης. Προσοχή το τελευταίο γιατί από εκείνη την μέρα μετράνε τα ένσημα που θα μπουν και ο αντίστοιχος μισθός.

3) Αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα ωρών εργασίας. Ζητάμε πέρα από τα παραπάνω 2 έγγραφα να έχουμε στην κατοχή μας και αυτό γιατί σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης χρειάζεται και αυτό σαν αποδεικτικό στοιχείο στην Επιθεώρηση Εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Α) Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να υπογραφούν και από τον εργοδότη με την σφραγίδα- επωνυμία της επιχείρησης να είναι το καθένα σε τρία αντίγραφα, ένα για τον εργαζόμενο ένα για την επιθεώρηση εργασίας ή το ΙΚΑ και έναν για τον εργοδότη, ενώ  εντός 3 ημερών πρέπει να έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν «μπει» οι σφραγίδες και μόνο τότε να δοθούν στον εργαζόμενο. Μόνο τότε τις παίρνουμε και έχουμε το δικαίωμα αν δεν συμβεί αυτό να κάνουμε καταγγελία στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας ή Υποκατάστημα του ΙΚΑ.

Β) ζητάμε και τα τηλέφωνα των λογιστών του Φροντιστηρίου για τυχόν διευκρινήσεις

 

Γ) Δεν υπογράφουμε σε καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

συμβάσεις που περιέχουν όρους που θίγουν την προσωπική αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα, το δικαίωμα των συμβαλλόμενων μερών ελεύθερα να προσέρχονται σε σύναψη σύμβασης εργασίας. Δηλαδή να ασκείται γραπτή ή προφορική εργοδοτική τρομοκρατία, απειλή απόλυσης, στέρηση της επιλογής επιπλέον εργασίας σε οποιοδήποτε εργοδότη. Επίσης δεν υπογράφουμε συμβάσεις που περιέχουν όρους που αντιβαίνουν στο δικαίωμα έκφρασης και ελευθερίας λόγου, στο δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στα δικαιώματα έκφρασης της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Κάθε επίσης όρος που αντιβαίνει στο Σύνταγμα είναι Παράνομος

 

Γ) Κατά την διάρκεια της εργασιακής μας σχέσης

1) Παραβίαση όρων,  βλαπτική μεταβολή, ή παράνομη απόλυση: Αν διαπιστώσουμε παραβίαση των όρων, ενημερώνουμε το σωματείο και συζητάμε το θέμα απευθείας με τον εργοδότη. Είναι λάθος η αντίληψη «ας μη μιλήσουμε, γιατί θα βγούμε χαμένοι». Το αντίθετο. Η πείρα δείχνει ότι ο εργαζόμενος, που έχει συνείδηση και θάρρος, βγαίνει σχεδόν πάντα κερδισμένος, όταν διεκδικεί τα δικαιώματά του. Σε κάθε περίπτωση καταγγέλλει αμέσως το γεγονός στην επιθεώρηση εργασίας, αφού έρθει σε επαφή με το σωματείο, για να παραστεί μέλος του Δ.Σ. στην διαδικασία της εργατικής διαφοράς.  Σε περίπτωση απόλυσης ο εργαζόμενος  καταθέτει στον εργοδότη γραπτά τις απαιτήσεις του. Αν η απόλυση είναι παράνομη και πριν απομακρυνθεί από το χώρο εργασίας ενημερώνει το σωματείο. Δεν υπογράφει κανένα χαρτί απόλυσης πριν ειδοποιηθεί το σωματείο και η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας η οποία υποχρεούται να «βγάλει» συνεργείο για να κάνει επιτόπια έρευνα για την καταγγελία παραβίασης όρων η βλαπτικής μεταβολής ή παράνομη απόλυση.

2) Έλεγχος των δεδουλευμένων και των ενσήμων μας κάθε μήνα. Ζητάμε από το εργοδότη μας κάθε μήνα αναλυτικά την κατάσταση μισθοδοσίας μας με αναγραφόμενα τις μικτές μηνιαίες αποδοχές μας τις κρατήσεις καθώς και τις ημέρες ασφάλισης. Την παραπάνω κατάσταση μισθοδοσίας έχουμε δικαίωμα να την ζητάμε και να μας δίνεται πάντα σε αντίγραφο με την υπογραφή του εργοδότη και την σφραγίδα της επιχείρησης.

 

Δ) Με τη λύση της Σ.Ε.

Δικαιούμαστε:

1) Το υπόλοιπο των ωρών του τελευταίου μήνα

2) Επίδομα αδείας (περίπου μισός μηνιαίος μισθός). Δίνεται αμέσως μετά την απόλυση η το αργότερο τέλος Μαϊου.

3) Αποζημίωση αδείας (περίπου ένας μηνιαίος μισθός). Κανονικά δίνεται μέχρι και 2 μήνες μετά τη λήξη της Σύμβασης αλλά μπορεί να δοθεί και μέχρι τέλους του ημερολογιακού έτους.

4) Αποζημίωση απόλυσης (ένας μηνιαίος μισθός). ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το δικαιούνται οι εργαζόμενοι που είναι αορίστου χρόνου όχι αυτοί που είναι ορισμένου χρόνου.

5) Αν είμαστε εργαζόμενοι αορίστου χρόνου και δεν έχουμε ενημερωθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου εγγράφως ή προφορικώς ότι δεν θα απασχοληθούμε την επόμενη χρονιά    μπορούμε να μην υπογράψουμε απόλυση και να προσληφθούμε κανονικά την επόμενη χρονιά Αύγουστο ή Σεπτέμβριο με τροποποιητική σύμβαση με το νέο ωράριο εργασίας, χωρίς βέβαια να πληρωνόμαστε τους καλοκαιρινούς μήνες και χωρίς να μπορούμε να βγούμε στο ταμείο ανεργίας του ΟΑΕΔ για να πάρουμε το επίδομα.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ! ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ Ή ΥΠΟΤΑΓΗ!!

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Πρόεδρος: 6977226167, Γραμματέας: 6974558547, Αντιπρόεδρος: 6947182728, Ταμίας: 6973311297,

Μέλη: 6972601488,6978023396,6974079320

Σύλλογος Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

 (ΣΕΦΙΕ Θε/νικης. Β. Ελλάδας)

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.