Επιτροπή ανέργων-εργαζομένων με προγράμματα

Tο Σάββατο 14-5 πραγματοποιήθηκε η σύσταση της επιτροπής ανέργων-εργαζομένων με προγράμματα ΕΣΠΑ του σωματείου μας, μετά από σύσκεψη με συναλέλφους που ανταποκρίθηκαν στο πρώτο κάλεσμα της επιτροπής. Ο σκοπός , οι διεκδικήσεις και οι προτάσεις της εν λόγω επιτροπής περιγράφονται παρακάτω :

Α. Στόχοι της επιτροπής

Οι στόχοι της επιτροπής συνοπτικά θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα εξής:

α) οργάνωση και συμμετοχή των συναδέλφων στη δράση του σωματείου,

β) δράσεις που να αποσκοπούν στην υιοθέτηση μέτρων ανακούφισης για την οικογένεια και τον άνεργο συνάδελφο,

γ) η ουσιαστική αναγνώριση των εργαζόμενων στα προγράμματα ως «κανονικών» εργαζόμενων και η ένταξή τους στην πάλη για την διεκδίκηση ΣΣΕ,

δ) η μαζικοποίηση του σωματείου και το κέρδισμα της εμπιστοσύνης των συναδέλφων για το σωματείο,

ε) η συνειδητοποίηση του ενωμένου συλλογικού αγώνα μέσα από τις γραμμές του σωματείου, ενάντια σε λογικές απομόνωσης, ατομισμού και παραίτησης,

στ) η συνειδητοποίηση του πολιτικού αγώνα ενάντια σε Ε.Ε., Δ.Ν.Τ, του ίδιου του εκμεταλλευτικού συστήματος και κάθε κυβέρνησης στηρίγματός τους μιας και τα παραπάνω είναι οι βασικές αιτίες δεινών γι αυτούς και των οικογενειών τους.

Β. Λειτουργία και συγκρότηση της επιτροπής

Α) Η επιτροπή συγκροτείται από όλους τους συναδέλφους ανέργους και εργαζόμενους σε προγράμματα που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτήν

Β) Κυρίαρχο όργανό της είναι η συνέλευση της επιτροπής της οποίας οι αποφάσεις υπόκεινται στις Γ.Σ. του σωματείου και στις αποφάσεις του Δ.Σ., όπως και καταστατικά προβλέπεται. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε απόφαση δεν πρέπει να αντιτίθεται στις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και των αποφάσεων του Δ.Σ. του σωματείου.

Γ) Την εισήγηση στη συνέλευση της επιτροπής για τις δράσεις της, την φέρνει ένα μέλος του Δ.Σ. που έχει ορισθεί από αυτό και έχει την ευθύνη από την μεριά του Διοικητικού Συμβουλίου για την λειτουργία της επιτροπής, σε συνεργασία με ένα μέλος της επιτροπής από τους άνεργους συναδέλφους και ένα από τους συναδέλφους εργαζόμενους από τα προγράμματα και αφού βεβαίως παρθούν υπόψη οι αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. του σωματείου.

Δ) Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών

Ε) Οι τρείς συνάδελφοι που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν καθαρά συντονιστικό ρόλο και βεβαίως δεν έχουν καμία δικαιοδοσία έναντι του Δ.Σ. του σωματείου

Στ) Η σύγκληση της επιτροπής σε συνέλευση μπορεί να γίνεται είτε με απόφαση του Δ.Σ, ή της Γ.Σ., του σωματείου, είτε από το μέλος του ΔΣ που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της, είτε από οποιαδήποτε μέλος της επιτροπής ύστερα από αίτησή του προς το Δ.Σ., είτε από οποιαδήποτε μέλος της επιτροπής εφόσον όμως κρίνεται συλλογικά αναγκαίο από τους τρείς συναδέλφους που έχουν την ευθύνη του συντονισμού.

Ζ) Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον 1 με 2 φορές το μήνα

Γ. Προγραμματισμός Δράσης

Ξεκινάμε τις δράσεις μας στοχεύοντας στην ενεργοποίηση α) των ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του σωματείου μας, β) σε άνεργους συναδέλφους που έχουν δουλέψει έστω και μία φορά στο χώρο των φροντιστηρίων και θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα μετά το 2010, γ) κάθε συνάδελφο που δουλεύει με οποιοδήποτε πρόγραμμα μαθητείας ή κατάρτισης, η απασχόλησης, δ) εργαζόμενο εκπαιδευτικό που δουλεύει ελάχιστες ώρες ή κάνει μόνο ιδιαίτερα και ψάχνει δουλειά σε φροντιστήριο , ε) άνεργους συναδέλφους από ΙΕΚ, πανεπιστημιακά φροντιστήρια και γενικά κάθε εκπαιδευτικό από οποιαδήποτε χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Άμεσα με το πλαίσιο πάλης που αποφασίσθηκε στην Γ.Σ του ΣΕΦΙΕ στις 1/3/15 τα   διεκδικητικά αιτήματα είναι :

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ:

 • Επίδομα ανεργίας για όλους χωρίς τις προϋποθέσεις του αριθμού ενσήμων, του υπολογισμού επί των ωρών και ημερών εργασίας κ.τ.λ.
 • Ο αναγκαστικός τετράμηνος χρόνος ανεργίας να θεωρείται συντάξιμος.
 • Βιβλιάριο υγείας από την πρώτη μέρα δουλειάς και ασφάλιση για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Δωρεάν μετακίνηση για τους ανέργους (κάρτα ΜΜΜ).
 • Να δίδεται σε συναδέλφους των οποίων οι αποδοχές είναι χαμηλότερες από το επίδομα ανεργίας, επίδομα-συμπλήρωμα στο ύψος της διαφοράς.
 • Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλη την περίοδο της ανεργίας.
 • Επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ.
 • Το διάστημα της ανεργίας να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος χωρίς επιβάρυνση των ανέργων. Να βαρύνονται το κράτος και οι εργοδότες.
 • Όσο διαρκεί η ανεργία, οι άνεργοι και τα μέλη της οικογένειάς τους να έχουν πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Απλοποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας και επέκτασή του σε όσους εργάζονται περιστασιακά.
 • 2 εισιτήρια θεάτρου δωρεάν κάθε μήνα για τον άνεργο και την οικογένεια του.
 • Βοήθημα 25€ κάθε μήνα στον κάθε άνεργο για αγορά βιβλίων.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 • Κανέναν πλειστηριασμό σε σπίτι ανέργου.
 • Μείωση 30% των τιμολογίων ΔΕΚΟ με παράλληλη απαγόρευση της διακοπής παροχής νερού, ρεύματος και σταθερού τηλεφώνου.
 • Μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες με την κάρτα ανεργίας.
 • Διαγραφή χρεών από τόκους και πάγωμα αποπληρωμής δανείων για όσο καιρό κάποιος είναι άνεργος.
 • Επιδότηση ενοικίου στο 100% της αξίας του από το κράτος.
 • Δωρεάν παροχή πακέτου απαραίτητων σχολικών ειδών για τα παιδιά των ανέργων.
 • Πλήρη κάλυψη του κόστους των σπουδών για φοιτητές που οι γονείς τους είναι άνεργοι.
 • Να αρθεί ο περιορισμός για τα παιδιά των ανέργων που δε γίνονται δεκτά σήμερα στους Παιδικούς Σταθμούς.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

 • Πλήρη ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους στα προγράμματα Voucher.
 • Κανένας εργαζόμενος να μην πληρώνεται κάτω από 751 ευρώ!
 • Μισθό από τον πρώτο μήνα. Να πληρώνονται κάθε μήνα κανονικά.
 • Πληρωμή όλων των επιδομάτων, υπερωριών.
 • Καταβολή επιδόματος ανεργίας μετά το τέλος των προγραμμάτων.
 • Δωρεάν μεταφορά με δωρεάν κάρτα για τις συγκοινωνίες προς και από τη δουλειά τους.
 • Άδεια 2 μέρες το μήνα.
 • Καμία παραχώρηση ή ενοικίαση εργαζόμενου από άλλους φορείς πέρα από αυτούς που προσλήφθηκαν.
 • Κανένα πρόγραμμα ανεργίας, πρακτική άσκηση ή πρόγραμμα μαθητείας χωρίς συντάξιμα ένσημα.

 

Δ. Στη βάση όλων των παραπάνω αιτημάτων προτείνεται :

συμμετοχή σε κινητοποιήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας και άλλες δράσεις μαζί με άλλες επιτροπές ανέργων σωματείων, Λαϊκών επιτροπών. Το Δ.Σ. μαζί με την επιτροπή να καθορίσει πρόγραμμα συμμετοχής- οργάνωσης δράσεων. Να προχωρήσουμε σε σχεδιάγραμμα και χρονοδιάγραμμα δράσεων με αφετηρία την επόμενη εβδομάδα όπως:

1) Παρέμβαση για σφράγισμα βιβλιαρίων υγείας όλων των ανέργων συναδέλφων και των οικογενειών τους ανεξάρτητα από την ηλικίας τους

2)Εξορμήσεις σε εξειδικευμένα ΚΕΚ (Τεχνόπολις, Άκμων, κ.λ.π) με προκήρυξη του σωματείου για αυτούς τους συναδέλφους.

3) Να γίνουν εξορμήσεις και πρωινές ώρες (9 με 3) ανάλογα με την λειτουργία σεμιναρίων και προγραμμάτων από τα ΚΕΚ

4) Παρεμβάσεις για σβήσιμο προστίμων στον ΟΑΣΘ

5) Παρεμβάσεις για επανασύνδεσης νερού ηλεκτρικού και διακανονισμών πληρωμής ευνοϊκής για τον άνεργο συνάδελφο μαζί με άλλες επιτροπές ταξικών σωματείων και λαϊκών επιτροπών

6) Συντονισμός της επιτροπής με τις αντίστοιχες επιτροπές των ταξικών σωματείων του ΠΑΜΕ και των λαϊκών επιτροπών με γεωγραφικά κριτήρια

7) Γλέντι του σωματείου για τους άνεργους του σωματείου τις οικογένειες και τους συναδέλφους που εργάζονται σε προγράμματα

Ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή μπορούν να επικοινωνούν στο mail του σωματείου(info@sefie.gr).

Είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη η συμμετοχή όσο περισσότερων συναδέλφων στο συγκεκριμένο εγχείρημα!

This entry was posted in Αποφάσεις Γ.Σ., Αποφάσεις Δ.Σ., Ανακοινώσεις, Δράσεις, Ειδήσεις. Bookmark the permalink.