Σωματείο

Με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσίων του σωματείου που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβρη του 2016 οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται ως εξής:

5 έδρες – Π.Σ.Κ.-ΕΣΑΚ (Παράταξη του Π.Α.ΜΕ.)

2 έδρες – Αγωνιστική Ενότητα

0 έδρες – Αγωνιστικές Κινήσεις

Τηλ. επικοινωνίας  : 6947048859, 6977226167, 6971894752